Folkovo - folklórno - humoristicko - recesná skupina, ktorá vznikla 4. októbra okolo roku 1988

Členovia kapely:

Pavol Antuš - gitara

Ján Jakubčín - sólo spev

Viliam Kalman - ozembuch

Jozef Mašlej - basa

Ján Pankuch ml. - husle