Zamysleli ste sa už nad tým čo by vás mohlo vythnúť z každodenosti? Hlavná výhra v lote! Áno! Nie originálna, no lákavá možnosť. Čo všetko sa však môže stať, keď do fádnosti všetkých dní naozaj udrie blesk z jasného neba v podobe miliónov? Čo s nimi keď nám odrazu padnú do lona?

Komédia Györgya Spiróa prekladaná do mnohých jazykov a s úspechom hraná na Európskych javiskách je anekdotou i krivým zrkadlom nielen súčasnosti,ale aj obdobiam našej nedávnej histórie, prevraru a prvých rokov po spoločenských zmenách. Autor príbehom manželského páru, ktorý vyhrá hlavnú výhru v lote, reflektuje dobre známe spoločenské i intímne rodinné problémy. Hra sa odohráva v jednej kuchyni počas jedného popoludnia. Rieši však široké spoločenské problémy: rodičov, dospievajúce deti, rodinu, kolegov, priateľov, prácu, nezamestnanosť, dokonca i mafiu. Spiró zatína do živého, dojíma, prekvapuje a zabáva.

Autor: György Spiró

Účinkujú: Attila Mokos, Szidi Tobias

Réžia: Juraj Nvota

Preklad: Renáta Deáková

Scéna a kostými: Peter Čanecký

Výber hudby: Juraj Nvota