Známa televízna show s tromi zaujímavými hosťami s ktorými Peter Marcin preberá netradičné, nebulvárne témy. Rozhovory výborne dopĺňa hudba v podaní Janka Lehotského a Vlasty Mudríkovej a tiež herecké aranžmány v podaní Gabiky Marcinkovej. Určite nezostane jedno oko suché...

Uvádza: Peter Marcin

Hostia: Janko Lehotský, Vlasta Mudríková a Gabika Marcinková