„Projekt bol spolufinancovaný z ERDF“
„Investícia do Vašej budúcnosti“
 
Názov projektu:
Zvýšenie atraktivity kultúrno - rekreačného strediska cestovného ruchu v rodisku J. G. Tajovského
Miesto realizácie:
Tajov 63, 976 34 Tajov
Stručný opis projektu:
Rekonštrukcia a modernizácia kultúrno-rekreačného zariadenia
Prijímateľ:
Vratislav Greško – AUTOPROGRES, 976 34 Tajov 1
Dátum začatia realizácie projektu:
22.6.2015
Dátum skončenia realizácie projektu:
december 2015
Výška poskytnutého príspevku:
475.119,72 €